Pro-glue, Lim i verdensklasse

Social Responsibility

For PRO-GLUE handler det om at være en ansvarlig virksomhed, om at afveje hensyn til mennesker, miljø og samfund.
Vores forpligtelse er forankret i vores ledelsesprincipper. Vores vision viser vejen.

Som en innovativ virksomhed inden for klæbemidler og lim kobler vi vores vision om bæredygtighed nært sammen med vores langsigtede forretningsmål.

Stabile medarbejdere

PRO-GLUE har en meget stabil medarbejderbase. De repræsenterer et bredt spektrum af alder og erfaring.
Størsteparten af ​​de ansatte har arbejdet her i en årrække.

Etisk handel

Etisk handel spiller også en rolle i CSR, og vi arbejder på at etablere et sæt etiske handelsprincipper, der lægger vægt på en god arbejdspladspolitik, der overholder lokale og miljømæssige retningslinjer og forskrifter, hvor vi opererer.

PRO-GLUE’s omdømme og brand er baseret på tillid. Bestikkelse og korruption af enhver slags ville undergrave tilliden: Det hæmmer den sociale og økonomiske udvikling og underminerer fair konkurrence.

Etisk handel har indvirkning på mange facetter af vores forretning, for eksempel:

• Adfærd på arbejdspladsen

• Positivt arbejdsmiljø

• Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

• Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde og effektiv afskaffelse af børnearbejde

• Vores medarbejdere eller andre, der arbejder på vegne af os, er ikke engageret i bestikkelse eller korruption i nogen form, hverken i den offentlige eller den private sektor. Ansatte har forbud mod at fremstille, udbyde eller love at foretage en betaling eller overføre noget af værdi (herunder ydelse af enhver tjeneste, gave eller underholdning) til statsansatte eller andre embedsmænd med den hensigt uretmæssigt at opnå eller fastholde forretning, eller til noget andet forkert formål eller forretningsmæssig fordel.

Vi tillader ikke facilitation payments (betalinger foretaget for at sikre eller fremskynde rutinemæssige juridiske regeringshandlinger, såsom udstedelse af tilladelser), selv om disse betalinger er nominelle beløb.

Lokalsamfundet

Hos Pro-Glue A/S bakker vi op om lokal samfundet, derfor har vi valgt at investere i en hjertestarter. Vi håber det kan være med til at skabe tryghed, ikke kun for medarbejdere hos Pro-Glue, men for hele lokalsamfundet.

Hjertestarteren findes foran af vores hoveddør.

Med venlig hilsen

Adm. direktør
Jørgen Thaulov

Har du spørgsmål eller opgaver, skal du endelig kontakte os. Vi står naturligvis altid til din rådighed.

InfoKontakt Pro-Glue hvis du har spørgsmålService & KvalitetPro-Glue har altid altid kvalitetsserviceProdukterSe alle vores produkterUdvikling
Pro-Glue udvikler dine behov